WPROWADZENIE

Wirtualizacja muzeum
Rozwój technik informatycznych dał muzealnikom, którzy zawsze uskarżali się (i nadal będą) na brak odpowiedniej powierzchni wystawienniczej do zaprezentowania publiczności nagromadzonych zbiorów, nowe niesłychane możliwości. Można tworzyć wirtualne muzea, gdzie widz będzie miał prawie rzeczywisty kontakt z dziełami sztuki, a z pewnością będzie się mógł im przyjrzeć bardziej wnikliwie. Można udostępnić on-line katalogi zbiorów muzealnych wraz z ich cyfrowymi prezentacjami. Wirtualne trójwymiarowe odwzorowania obiektów pozwalają ujrzeć również "odwrotną stronę medalu". Początkowo dygitalizacja obiektów muzealnych i archiwaliów miała na celu ochronę cennych zbiorów przed zniszczeniem wskutek nadmiernej eksploracji przez naukowców, którym obecnie można udostępnić doskonałą kopię cyfrową, a oryginał schować do klimatyzowanego magazynu. Zakładano również, że w szczególnych wypadkach cyfrowy opis obiektu muzealnego mógłby posłużyć do jego rekonstrukcji. Operacje dygitalizacji zbiorów i przechowywanie ich cyfrowych obrazów są niezwykle kosztowne, dlatego niewiele muzeów jest w stanie udźwignąć ten ciężar samodzielnie. Projekty dygitalizacyjne są zwykle współfinansowane przez agendy rządowe lub unijne. W Polsce jest to program Kultura+ pod egidą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania na rzecz społeczeństwa
Finansowanie prac ze środków publicznych jest obciążone swego rodzaju kontrybucją na rzecz społeczeństwa. Wszyscy obywatele powinni mieć możliwość obejrzenia efektów działań, których koszty pośrednio pokrywają. Dlatego instytucje korzystające przy dygitalizacji swoich zbiorów z dotacji publicznych mają obowiązek udostępniania ich cyfrowych obrazów w internecie. Chociaż nasze muzeum dotychczas nie prowadziło prac dygitalizacyjnych dotowanych z funduszy ministerialnych, jednak będąc instytucją finansowaną ze środków Gminy Łódź, a więc publicznych, poczuwa do tego obowiązku. Postanowiliśmy otworzyć specjalny portal, na którym będziemy przezentować nasze minione i bieżące dokonania w postaci szczegółowej dokumentacji fotograficznej. W naszych zbiorach mamy kilkadziesiąt tysięcy plakatów filmowych z całego świata, kilkanaście tysięcy dokumentów biograficznych, kilka tysięcy zabytków techniki filmowej. Chcemy aby te zbiory, dzięki dygitalizacji, stały się dostępne publicznie na co dzień, a nie tylko podczas okolicznościowych wystaw.

Nasze plany
Planujemy otwarcie internetowego katalogu zdygitalizowanych zbiorów i wirtualnej kolekcji najciekawszych obiektów. Tempo prac dygitalizacyjnych, a co za tym idzie liczba prezentowanych w internecie obiektów, zależy w znacznej mierze od naszych możliwości sprzętowych i finansowych. W planach rozbudowy obiektów Muzeum Kinematografii przewidziano miejsce na nowoczesną pracownię dygitalizacyjną i repozytorium danych. Będziemy również występować o przyznanie środków z projektów ministerialnych i europejskich na wykonanie cyfrowych odwzorowań konkretnych kolekcji muzealiów. 


Szczegółową informację o bieżących i przyszłych wydarzeniach w Muzeum Kinematografii znajdziecie Państwo na naszym głównym portalu:

www.kinomuzeum.pl