WYSTAWY

Na tej stronie zamierzamy prezentować wirtualne wycieczki po naszych wystawach. Zaczynamy wystawą "Jerzy Kawalerowicz. Malarz X muzy".